STYRELSEN

Karlskoga

Idrottshistoriska sällskap

Idrottshistoriska föreningen för Karlskoga med omnejd

2012-02-12

   2019

Ordförande

Curt-Ola Fridén

070-668 89 92

Vice ordförande

Ingvar Carlsson

076-142 66 81

Kassör

Valter Jehrn

072-745 47 50

Sekreterare

Kenneth Eriksson

070-335 15 02

Ledamöter

Leif Alm

072-263 73 70


Rolf Karlsson

070-347 19 03


Kent Hjortsberg

070-047 95 77


Anders Winkrantz

073-668 21 93

Suppleanter

Göran Krull

070-671 36 08


Thomas Wikström

070-696 67 62
Hedersordförande

Bror Gillström

070-655 24 01

Copyright KIV |

Copyright KIV |